משחק מילים

תרגום, שפה, תרבות ועוד

אמור לי מי הם חבריך… 4 במאי 2010

Filed under: כלכלי,מילון — hagitroz @ 14:44
Tags: , ,

חברים הם תמיד נכס, אבל במקרה שלנו המתרגמים, עוד יותר, כי הם מקורות מידע מצויינים.
במקרה הזה, למשל, אילן הוא לא רק חבר, אלא גם מתרגם שמתמחה בתרגום כלכלי. שלחתי אליו כמה שאלות בעקבות טקסט שלימדתי בכיתה, וקיבלתי מילון קטן ויקר ערך. שימו לב:

 • בדוחות כספיים revenue זה הכנסה ו-income זה רווח (במסים זה אחרת).
 • הכנסה זה כל הכסף שקיבלנו על מוצרים ושירותים (=פידיון)
 • רווח זה מה שנשאר מההכנסה לאחר הוצאות (ייצור, שיווק, משלוח, מסים וכו')
 • אני לא מכיר את המונח core revenue אבל אני כמעט משוכנע שאפשר לתרגם את זה כ"הכנסות ליבה".  אני כמעט בטוח שמדובר על מצב בו יש לחברה מסוימת מספר פעילויות עסקיות, אבל יש כמה הכנסות שהן העיקריות. לדוגמה, חברת משקאות שיש לה עיסוק גם בנדל"ן. ההכנסות מהמשקאות הן הכנסות הליבה. אני אבדוק את זה שוב בהמשך.
 • הפרשה זה provision. מדובר על כסף שהחברה שמה בצד בגלל אירוע שצפוי אך לא וודאי שיקרה. דוגמה מקובלת היא כשהחברה חשופה לתביעה משפטית, והיא יוצרת הפרשה (שמה בצד כסף) לתשלום קנסות/פיצויים, למרות שבית המשפט טרם החליט סופית.
 • allowance זה מילה אחרת להפרשה. אז התרגום של valuation allowance צריך להיות "הפרשה בגין הערכת שווי".
 • ירידת ערך זה impairment. נגיד חברה קנתה משרדים ב-10 מיליון שקל. בניין משרדים זהו נכס שהיא רושמת במאזן שלה (רשימת הנכסים וההתחייבויות של החברה). ואז בועת נדל"ן מתפוצצת ויש סימנים בשוק שהמשרדים שווים עכשיו רק 8 מיליון ש"ח. זאת ירידת ערך של הנכס.
 • הפרשה לירידת ערך נכסים (provision for impairment of assets) היא הפרשה שיוצרים כשיש סימנים שונים (למשל אירועים שקרו) שעלולים לגרום לנכסים של החברה להיות שווים פחות. לדוגמה, יש משבר בשוק וההנהלה חושבת שהמשבר יגרום לערך הנכסים שלה לרדת. החברה עדיין לא הורידה את שווי הנכס במאזן, אלא רק יצרה הפרשה למקרה שחששותיה יתממשו ויתברר שערך הנכס אכן ירד בפועל.
 • מסים נדחים (deferred taxes) זה סוג של נכס במאזן. בניגוד למכונה, מבנה או קרקע, מדובר בנכס שהוא לא מוחשי (אי אפשר לגעת בו או לראות אותו: לדוגמה, רשימת לקוחות, מותג, ידע, נוסחה, פטנט וכו').
 • נכס מס נדחה נוצר כשחברה מפסידה כסף בשנה מסוימת. כמובן שעל הפסדים היא לא משלמת מס. יותר מזה, רשויות המס נותנות לחברה להשתמש בהפסד כדי לקזז אותו מרווחים בשנים הבאות. ז"א, כשלחברה נוצר רווח בשנה שלאחר מכן, היא לוקחת את ההפסד (נכס המס) ומקזזת אותו כדי שחבות המס תהייה נמוכה יותר.
 • חיובים זה charges. בעיקרון מדובר על הוצאות. את יכולה להחליף את "חיובים" ב"הוצאות". מה שהם רוצים להגיד כאן שהחברה הוציאה ב-2009 סך של 2.5 מיליון דולר על אופציות וכו', אבל שהם לא כללו את הנתונים הללו בחישוב ההפסד לשנה. כלומר, ההפסד שלהם בפועל היה גדול מהנתון שהם רשמו.
מודעות פרסומת